Ik had U nog het vervolg beloofd op het verhaal in de vorige Takkeling, waarin twee jagers werden vrijgesproken van het doorschieten van buizerdnesten. Eén verdachte gaf toe dat hij door het bewuste nest had geschoten, maar hij verkeerde in de veronderstelling dat het een kraaienest was. Na afloop suggereerde de betreffende rechter, de heer Bosch, in aanwezigheid van de pers als mogelijkheid dat de hele zaak in scene was gezet door de getuigen (waaronder WRN-medewerkers). Wij waren teleurgesteld en verontwaardigd en hebben de betreffende rechter en de President van de Rechtbank schriftelijk om opheldering gevraagd. Welnu: Na een week of drie kregen we antwoord van de heer Vrieze, President van de Rechtbank met daarin tevens het (niet erg sterke) verweer van rechter Bosch. Uit het schrijven van de heren Vrieze en Bosch werd duidelijk dat er ruimschoots aandacht aan de zaak was besteed, dat er over was nagedacht en nagepraat. En dat maakte wat ons betreft veel goed. We hebben een aardige brief teruggestuurd waarin we meldden dat we het verweer van de heer Bosch niet erg sterk vonden maar dat wat ons betreft de zaak hierbij was afgedaan. Tevens hebben we de hoop uitgesproken dat alle partijen van de affaire wijzer zijn geworden. We hebben onze videoband (Roofvogels van dichtbij) opgestuurd en door de Officier van Justitie is de “Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels” aangeschaft voor de bibliotheek van de rechtbank. Voor de heer Bosch hebben we er nog een accept-giro voor een “vrijwillige bijdrage roofvogelwerk” bijgedaan. We hebben de heren bedankt voor hun aandacht en gezegd dat ze altijd bij ons terecht kunnen als ze iets over roofvogels willen weten.