Na de oprichting van het Steunpunt Brabant is er een netwerk van 88 contactpersonen opgezet. Gelet op hetgeen we hiermee voor ogen hadden, namelijk het controleren van meldingen van roofvogelvervolging, hebben we voor deze functie een aantal vogel- en natuurwerkgroepen in Brabant aangeschreven. Onze brief is door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) onderschept, gekopieerd en verzonden naar alle Brabantse wildbeheereenheden (WBE’s) met een oproep om zo veel mogelijk te reageren. Hierop hebben 54 jagers gereageerd. Dat was niet de bedoeling. Maar al te vaak zijn er tegen jagers bedenkingen als het gaat om roofvogelvervolging omdat uit ervaring is gebleken dat een aantal van hen moeite heeft met de aanwezigheid van roofvogels (en andere roofdieren) in het jachtveld. Dat wil niet zeggen dat we principieel tegen medewerking van jagers en jachtopzichters zijn. Plaatselijk bestaat er reeds een uitstekende samenwerking. Gezien onze ervaringen uit het verleden doen we echter voorlopig rustig aan en gaan we alleen in zee met jagers die we kennen en vertrouwen. Menig jager heeft boos gereageerd op onze opstelling. Wij op onze beurt vinden het echter niet netjes dat onze brief zonder overleg is gekopieerd en dat niet-aangeschreven personen reageren op iets waartoe ze niet uitgenodigd zijn. In overleg met de KNJV is inmiddels besloten dat het Steunpunt Brabant participeert in een roofvogel-netwerk van contactpersonen binnen de jagerswereld. Een dergelijk netwerk zou belangrijk werk kunnen doen binnen de eigen gelederen als het gaat om de bescherming van roofvogels en hun functie in de natuur. Het netwerk kan ook dienen als sociale controle in eigen kring.