Begin 1994 werden op twee verschillende locaties, te weten het Groningse Nieuwolda en het Friese Beetsterzwaag, drie Buizerds het slachtoffer van het uitleggen van aas dat was bewerkt met een in ons land niet eerder voor dit doel aangewend vergif. In Nieuwolda bestond het aas uit kippen, in Beetsterzwaag gebruikte(n) de dader(s) vis en een Wilde Eend. Bij sectie door het ID-DLO werd op dit aas de aanwezigheid van blauwe korreltjes vastgesteld. Uit nader chemisch-toxicologisch onderzoek kwam vast te staan dat het hier ging om het bestrijdingsmiddel carbofuran. Carbofuran vormt het actieve bestanddeel van in Nederland wettelijk toegelaten middelen ter bestrijding van insekten. In de vorm van granulaat met 5% actieve stof is het toegestaan voor grond- en zaaivoorbehandeling in de akker- en tuinbouw. Het 1% granulaat is toegelaten voor grondbehandeling in particuliere groenteen fruittuinen.