Gemiddelde broeddichtheid was 0.5 paar/10 km rivierloop, of 1 paar/10 km bos langs de rivier. Kortste afstand tussen twee bezette nesten was 1.7 km. De Rode Wouwen veranderden vaak van nestboom: 71% van de broedsels zat op andere nesten dan in het voorafgaande jaar. Van 37 broedsels met bekende afloop was 65% succesvol. Het aantal jongen per succesvol nest varieerde van 1-3, ofwel 1.4 jong/paar en 2.3 jong/succesvol paar. Belangrijkste oorzaken van mislukking waren predatie door Havik (5x volledig verlies, 1x partieel verlies) en het nietuitkomen van de eieren (3x volledig verlies).