Na een schitterende zomer beginnen de dagen weer onherroepelijk te korten. Vanaf eind juli werd het rustig in het veld, maar de laatste tijd roert zich weer het een en ander. De bomen leven soms van de groepen mezen, vinken en goudhaantjes. Buizerds bakenen met diepe vleugelslagen hun winterterritorium af, sperwers scheuren rond en doen zich te goed aan de kleine trekkers. De eerste groepen koperwieken en kramsvogels beginnen binnen te komen en een flink aantal van de exemplaren die niet slim en snel genoeg blijken te zijn, komen terecht in de magen van de immer alerte haviken.