Het is niet ongebruikelijk dat vogelliefhebbers verzamelingen aanleggen van bij voorbeeld veren en vogelschedels. Dit kan een leuke en zelfs educatieve hobby zijn. Maar juist voor die personen (en voor verzamelaars in de dop) is het goed om te weten dat de Vogelwet afgelopen jaar op een aantal punten is gewijzigd. Voorheen was het verboden om beschermde vogels dood of levend onder je te hebben, evenals hun eieren. Thans verbiedt de Vogelwet ook het onder zich hebben van delen van beschermde vogels, waaronder skeletten en delen daarvan. Betekent dit nu dat je de gevonden ruiveren in het bos moet laten liggen of dat je de braakballen niet meer uit mag pluizen? Hieronder passeren de belangrijkste zaken de revue: