In Australië voeren enkele natuurbeschermers momenteel een discussie over de naam van bedreigde inheemse knaagdiersoorten. De verwachting is namelijk dat de bescherming van deze diertjes beter zal lukken, als de Engelstalige naam wordt vervangen door de naam die de Aboriginals aan het betreffende dier geven, omdat het dan ineens sympathieker klinkt. En zeg nu zelf: ’mayaro’ of ’yirrkoo’ klinkt toch veel aaibaarder dan ’langharige rat’, resp. ’valse waterrat’. Iets soortgelijks is met onze roofvogels aan de hand, die vaak tegenstrijdige gevoelens oproepen.