Jarenlang zijn de nesten van Havik Eén uitgehaald of werden de jongen uitgehorst (zoals vorig jaar). Maar in april toch maar weer op pad met Cees. In het bos liggen verse plukresten. In het oude nest liggen eveneens verse prooiresten, waaronder een halve kip. Een week later ging ik er weer heen. Opnieuw verse prooiresten op het nest, maar geen vers groen. Verder zoeken dan maar. Een uur later vond ik het nieuwe nest. De Havik vloog eraf. In het nest lagen twee pullen met eitand en twee eieren, waarvan er eentje was aangepikt. Vijfhonderd meter verderop vond ik nog een nieuw buizerdnest met 1 ei. Een week later had de havik drie jongen. Het buizerdnest was leeg en verlaten. Tijdens die periode heb ik het haviksnest meermalen gecontroleerd vanaf de grond. De camera heb ik altijd bij me. Op 7 juni werden twee vrouwtjes en een mannetje geringd door Tom Jager. Een week later hoorde ik van een collega-vogelaar dat het nest was leeggehaald, ’s Avonds ben ik direct gaan kijken maar er was niets te zien of te horen. Ook tijdens het klimmen bleef het stil, totdat ik mijn kop boven de nestrand uitstak. Een enorm gekekker... Twee vlogen direct af en gingen verderop in een boom zitten. Het overgebleven jong bleef dreigend staan. Met een opgelucht gevoel ging ik naar beneden. Een paar dagen later zaten alle jongen weer op het nest. Voor het eerst is het Havik Eén gelukt jongen groot te brengen!