Het Oranjewoud ligt op het zandgebied van ZO-Friesland. De west- en noordrand liggen nog net op zeeklei. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit bos en agrarisch cultuurland. Het bos, vooral bekend om zijn oude eike- en beukelanen, werd in 1660 aangelegd door A. Agnes, prinses van Oranje Nassau. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit bos met douglas, sitka en jonge eikeaanplant. Het totale bosoppervlak beslaat ongeveer 230 ha, en is in eigendom van Staatsbosbeheer. Andere stukken bos zijn particulier bezit. De populatie roofvogels is gevarieerd. De Havik komt in ieder groot, aaneengesloten bos voor met 1-2 paren. Hun broedsucces is vrij goed. Voor de Sperwer geldt hetzelfde, al waren het er in 1994 meer dan in 1995. Een paartje viel dit jaar vermoedelijk weg na verstoring.