Tijdens een telefonisch contact tussen de Nederlandse Aardoliemaatschappij en IWACO B.V. Adviesbureau voor water en milieu werd door een NAMmedewerker gemeld dat werkzaamheden op een NAM-locatie zouden worden uitgesteld. Dit in verband met de aanwezigheid van een roofvogelnest. De NAM-medewerker kon de roofvogelsoort echter niet thuisbrengen. Er waren foto’s gemaakt en opgestuurd om de soort te kunnen identificeren. Gezien de bouw van het nest en de donsjongen die op het nest stonden, kon door mij worden opgemaakt dat het hier om een sperwemest ging. Het bevond zich in een bomensingel bestaande uit berken. Het aantal jongen kon moeilijk worden vastgesteld, omdat de foto’s van enige afstand waren gemaakt om verstoring te voorkomen. Na overleg heeft de NAM besloten de werkzaamheden uit te stellen tot de jongen waren uitgevlogen. Bij deze wil ik de betrokken NAM-medewerkers nog persoonlijk bedanken.