Dat postduiven door Haviken en Sperwers worden geslagen, is bekend. Postduiven vallen ten prooi aan Haviken, omdat ze in de juiste gewichtsklasse zitten en veelvuldig voorkomen. De stand van postduiven lijdt daar niet onder, zoals recentelijk door C.W.C. Rosendaal is uitgelegd in een artikel in het Vogelaar (43: 7-12). Maar dat het verlies van postduiven aan Haviken een doorn in het oog is voor sommige duivenhouders, moge duidelijk zijn. Of daardoor het afschieten of vergiftigen van roofvogels gelegimiteerd is, nou nee. Een duivenhouder in Engeland pakte het op een andere manier aan. De BBC zond een programma uit waarin aandacht werd besteed aam predatie van duiven door Slechtvalken in Engeland. Daar had een postduivenhouder zijn beste duiven bestempeld met grote gekleurde ogen om de Slechtvalken af te schrikken of te verwarren. Hij had het idee opgedaan bij het zien van vlinders die soms ook van die grote ’valse’ ogen op hun vleugels hebben om predatoren te misleiden. Volgens hem hielp het. Misschien een tip voor duivenhouders.