Tot mijn verbazing zag ik dat in De Takkeling nr. 3 van 1994 en in nr. 1 van 1995 recente foto’s waren afgedrukt van een Grauwe Kiekendief met een prooi neerstrijkend op een nest met pulli. Een vogelsoort die op de Rode Lijst staat. Hoe durft men! Ik schat dat het zo’n 25 jaar geleden is (ik zat zelf in de redactie van Vanellus) dat wij als redacties van vogeltijdschriften de afspraak hebben gemaakt voortaan geen foto’s van vogels op of bij het nest te publiceren. Wij meenden toen al dat het maken van dit soort foto’s niet meer verantwoord was en bovendien allerlei lieden hierdoor misschien wel aangespoord zouden worden om "het ook eens te proberen”, met alle kwalijke gevolgen vandien. En zie, nu drukt De Takkeling de ene foto na de andere af van nesten met jonge en/of oude vogels. Indertijd waren wij als redacties van mening dat praktisch elke vogel al eens is gefotografeerd en dat publikatie van deze foto’s geen enkel nut heeft behalve dan de bevrediging van de trots van de fotograaf: “Kijk eens welke mooie foto’s ik maak!” Ik heb hierover contact opgenomen met mensen van Vogelbescherming en men deelde mij mee dat men nog steeds van mening is dat deze foto’s niet in vogeltijdschriften behoren te worden geplaatst. Men was het met mij eens dat het zoeken naar nesten van beschermde vogels en ook het fotograferen van deze nesten feitelijk een overtreding van de Vogelwet is omdat de kans op verstoring altijd aanwezig is en dit (dat wil zeggen: verstoring) verboden is in de Vogelwet. Uiteraard geldt dit niet voor de houder van een ring vergunning (Vogelvergunning F), waarvoor een aantal ontheffingen voor het verrichten van bij de Vogelwet verboden handelingen gelden.