De brief van Jan Hendriksma zal menigeen uit het hart zijn gegrepen, maar zal evenzovele mensen de wenkbrauwen doen fronsen. Zelf behoor ik tot die laatste categorie. Om misverstanden te voorkomen: de briefschrijver heeft volkomen gelijk als hij stelt dat het belang van de vogels voorop moet staan. Dat is ook mijn mening. Ik denk echter wat anders over de wenselijkheid van nestfotografie, -nestzoeken en -controles. Waarom deze aktiviteiten verbieden indien ze met zorg worden uitgevoerd en kunnen bijdragen tot waardering voor roofvogels en kennisvermeerdering? Ik zal puntsgewijs proberen duidelijk te maken wat ik bedoel.