De legselgrootte van Torenvalken neemt af naarmate later met broeden wordt begonnen. Dit kan worden veroorzaakt door de legdatum (late starters hebben kleine legsels) of door een verschil in kwaliteit vaii de paren (“goede” paren leggen vroeg). Paren die werden bijgevoerd begonnen eerder met de eileg en hadden grotere legsels dan controle-paren. Bijvoeren beïnvloedt de legselgrootte onafhankelijk van de legdatum. (Dit is in tegenspraak met het onderzoek van Theo Meijer, die vond dat bijvoeren invloed had op de legdatum, maar niet op het aantal eieren.)