Dit is alweer de vierde jaargang van de Takkeling. Wanneer U de nummers naast elkaar legt, dan ziet U ze groeien. Gebrek aan kopij is tot nu toe nooit een probleem geweest. Voor dit nummer werd zoveel aangeleverd dat de nietmachine doorsloeg, vandaar de gelijmde constructie. Verder heb ik de opdracht gekregen van mijn beide mederedacteuren om de intro kort te houden. In telegramstijl dus het nieuws van de afgelopen maanden: De contacten met andere organisaties komen steeds beter van de grond. We zijn de Algemene Inspectiedienst en een aantal politiekorpsen in het land buitengewoon erkentelijk voor de toegenomen aandacht voor het probleem van roofvogelvervolging. De AID heeft roofvogelvervolging als speerpunt genomen en het budget hiervoor aanzienlijk verhoogd. De resultaten zijn ernaar: in het laatste jaar is tien maal proces-verbaal opgemaakt en dat is meer dan in alle voorgaande jaren van ons bestaan tezamen.