Op zaterdag 2 september 1995 zaten mijn vrouw en ik te genieten van de zon in ons stadstuintje (Amersfoortcoördinaat 1625-3808), toen mijn vrouw me opmerkzaam maakte op gekrijs boven ons op c. 200 m hoogte. Tot mijn niet geringe verbazing waren daar een vrouwtje Havik en een mannetje Sperwer met elkaar aan het vechten. De Sperwer was nauwelijks groter dan één vleugel van de Havik. Ze duikelden al schreeuwend over elkaar heen en verloren dan behoorlijk aan hoogte. Dit gebeurde keer op keer en duurde in totaal enkele minuten. Het vreemde was dat de Sperwer zich steeds verwijderde en dan weer op de Havik afstormde. Na afloop taaide de Havik zeilend af, terwijl de Sperwer nog even als triomfator achterbleef en vervolgens wegvloog in andere richting. Met behulp van het onvolprezen boek van Rob Bijlsma “Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels” heb ik de maten van beide vogels vergeleken, waaruit bleek dat de determinatie van de geslachten juist was geweest. Eén en ander is echter vooral opmerkelijk omdat het niet zelden voorkomt dat een Sperwer letterlijk in de klauwen van een Havik valt.