Een relatie, jawel, maar geen vriendelijke. Want het gaat om salamanders, padden, kikkers, hagedissen en slangen die op het menu van roofvogels en uilen staan. Het is een interessant maar onderbelicht onderwerp. In andere delen van de wereld komen aardig wat roofvogelsoorten voor die zijn gespecialiseerd in het vangen en verorberen van amfibieën en reptielen, denk bijvoorbeeld aan Secretarisvogel en Slangenarend. Ook in Nederland houden roofvogels en uilen van amfibieën en reptielen, zij het dan als maaltijd. In Nederland komen in totaal 21 soorten amfibieën en reptielen voor. De meest gevangen soorten zijn gewone pad, groene kikker, heikikker, bruine kikker, hazelworm, levendbarende hagedis, ringslang en adder.