Het was de bedoeling om in 1995 de roofvogelstand in de gehele Achterhoek en Liemers in kaart te brengen. Dat is ten dele gelukt: geïnventariseerd is er wel, maar er is weinig materiaal ingestuurd. Onderzoeksresultaten zijn ingeleverd door VWG Stad en Ambt Doesburg, Johan Jansen, Joop Mecking, Wouter Vruggink en ondergetekende. Joop, Johan en ik hebben de atlasblokken (van elk 5x5 km) 41-22, 41-32 en 41-42 onderzocht. De VWG heeft rond Doesburg 73 kilometerhokken geïnventariseerd. Wouter onderzocht de atlasblokken 33-18, 34- 11 en 33-28 (Harfsen in Tabel 1).