Medio 1995 werd door de Vogel werkgroep Het Gooi e.o. een meldpunt opgericht ten behoeve van het registreren van roofvogelvervolging. Aanleiding voor oprichting waren het omzagen van de nestboom van een Buizerd en een poging tot vergiftiging van, vermoedelijk, een havikpaar. Bij het laatste paar werd tevens gepoogd de nestboom om te zagen. Ook werd een vergiftigde Sperwer gevonden, waarvoor een politie-functionaris weinig interesse toonde, aldus een ornitholoog. Na de oprichting van het meldingspunt (met publiciteit via de lokale pers) zijn geen meldingen van roofvogelvervolging binnengekomen. Mogelijk heeft de publiciteit preventief gewerkt. Na de landelijke opheffing van de veldpolitie (die overigens in Het Gooi al niet bestond), werd door de regionale politie een ’milieu-bureau’ opgericht. De Vogelwerkgroep heeft zich veel moeite getroost om met dit bureau samen te werken op roofvogelgebied. Ondanks inschakelen van de korpsbeheerder bleek er geen interesse te zijn. Reden hiervoor was gebrek aan kennis. Volgens het regionale bureau wordt gewacht met een cursus tot de nieuwe Wet Flora en Fauna gereed is, wat nog enige tijd op zich kan laten wachten.