Met ingang van 1 januari 1996 is de WRN gestart met het centraal registreren van roofvogelvervolging. In Noord-Brabant heeft men het afgelopen jaar proefgedraaid met een computerprogramma dat speciaal voor dit doel is ontwikkeld door Eef Houniet uit Buurmalsen. Het programma biedt vele mogelijkheden om gegevens op te zoeken, te sorteren en te presenteren. Om het de leveranciers van gegevens gemakkelijk te maken is er een meldingsformulier met toelichting ontwikkeld. Het formulier treft U in deze Takkeling aan. U kunt dit formulier desgewenst zelf kopiëren. Op verzoek worden echter formulieren toegezonden. Ook zullen ze ruimschoots voorradig zijn op de landelijke dag in Meppel.