Zoals vermeld in het inventarisatieverslag (ZW-Salland) van het afgelopen jaar (1995) hebben we een waarneming gedaan van meerdere Wespendieven. Op 16 juni 1995, een zonnige vrijdagmorgen, hebben we omstreeks 10.00 uur acht exemplaren tegelijkertijd gezien. De vraag is, wat is nu de betekenis van deze waarneming? Op het eerste gezicht waren we blij verrast, maar dat zette zich al gauw om in een gevoel van: “Wat moeten we hiermee”? Het gegeven dat je acht Wespendieven tegelijkertijd ziet is mooi, maar conclusies kun je er niet direct aan verbinden. Het aantal exemplaren bewijst in ieder geval, dat er genoeg vogels aanwezig waren om territoria te bezetten.