Op 29 februari 1996 ’s middags om een uur of vijf belde de familie Mariens van de Kerklaan mij op over twee vechtende vogels. Al een half uur lang waren de twee op het trottoir bezig met hun verwoede strijd. Bij nadere beschouwing bleek een Sperwer een Kauw te hebben “geslagen”. De Kauw verdedigde zich door met de snavel te pikken. De vogel hield de poot van de Sperwer zo stevig vast dat deze niet kon wegvliegen toen ik dichterbij kwam om een foto te maken. Toen was ook te zien dat de Sperwer geringd was. Het nummer werd genoteerd en later doorgestuurd naar het Vogeltrekstation in Heteren*.