Om onduidelijke redenen zijn de gegevens van broedende roofvogels in Zuidwest-Friesland in 1995 niet verwerkt in het jaarverslag van de Takkeling. Hiervoor mijn excuses. Hierbij alsnog de resultaten: In de atlasblokken 5-54, 10-15, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 11-31, 52, 15-14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 16-11 en 12 zijn de roofvogels geïnventariseerd door Sjoerd Bakker en een groot aantal vaste medewerkers. De jongen werden geringd door Willem Louwsma. Maar liefst 79% van de 157 broedparen brachten jongen groot. Het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per succesvol nest was bij alle soorten, behalve de Havik, aan de lage kant.