Sinds 1991 loopt er in Zuid-Schotland een gezamenlijk project van de Institute of Terrestrial Ecology (Britse Instituut voor Terrestrische Ecologie) en de Game Conservancy Trust (Organisatie voor Wildbeheer), Deze Joint Raptor Study (Gezamenlijke Roofvogelstudie) onderzoekt de invloed van roofvogels op Schotse sneeuwhoen-populaties. Het project trekt veel bekijks in Groot-Brittannië. Veel mensen verwachten dat er concrete antwoorden uit deze studie zullen komen, maar of dat ook zo is...? Het Schotse Sneeuwhoen Lagopus lagopus scoticus is naast de distel, de regen en de heide één van de symbolen van Schotland. Zij is bij veel mensen waarschijnlijk ook bekend door de whisky Famous Grouse. Deze hoendersoort behoudt in tegenstelling tot zijn verwant van het vasteland het hele jaar door zijn donkerrode kleur. Zij komt voor in heide- en hoogveengebieden. In Schotland vormt de soort een prooi voor verschillende roofvogels en -dieren. Gevaar op de grond komt van de vos en kleine marterachtigen. Vanuit de lucht wordt zij voornamelijk bejaagd door de Blauwe Kiekendief Circus cyaneus en de Slechtvalk Falco peregrinus. In mindere mate hebben ze ook te duchten van Buizerd Buteo buteo, Havik Accipiter gentilis, Sperwer Accipiter nisus en Steenarend Aquila chrysaetos. Daarnaast hebben Bonte en Zwarte Kraaien Corvus corone het voorzien op de eieren.