Polen is een zeer belangrijk land voor de Zeearenden in Midden-Europa. Het herbergt ongeveer 250 paren die een algehele bescherming genieten. De produktiviteit van de vogels is goed met ongeveer 0.8 uitgevlogen jong per bezet nest. Deze gunstige score is onder andere te danken aan de vele onvervuilde visvijvers die rust en schone prooi bieden (vis en vogels). Andere belangrijke zeearendlanden zijn: Zweden met circa 120 paar, Finland met circa 80 paar, Duitsland met circa 200 paar en Noorwegen met 1500 paar. De Baltische staten herbergen ook nog enige tientallen paren terwijl Europees Rusland geschat wordt op circa 1000 paar. In de Balkanlanden bevindt zich de enige kwakkelende populatie waar door de diverse troebelen geen helder zicht op is (voormalig Joegoslavië en Albanië).