Door diverse attente leden werd ons een copie toegestuurd van een artikel in het Limburgse blad “De Reisduif” van 8 mei j.l. Uit het artikel bleek dat de redactie was benaderd door een duivenmelker, tevens jager, genaamd Peter Schoeren. Schoeren maakte zich ongerust over de stand van de Havik. Hierbij enkele citaten: “Peter is van mening dat we te maken hebben met een serieuze roofvogelplaag waar op korte termijn iets aan moet worden gedaan.” “Als duivenmelker en jager bent U natuurlijk bevoordeeld? Niks bevoordeeld. Laat ik voorop stellen dat ik roofvogels en met name haviken prachtige beesten vind. Feit is, dat doordat deze dieren al jarenlang beschermd zijn er tegen-woordig veel te veel van zijn.” “Volgens mij moet er een overkoepelend orgaan of bond komen waarin alle bonden die met hobby-dieren te maken hebben worden ondergebracht.... Deze overkoepelende bond voor hobby-dieren moet een sterk tegenwicht gaan vormen tegen allerlei vormen van “overdreven” dierenbescherming zoals we die tegenwoordig kennen.” “De nieuwe bond moet contacten leggen met overheidsinstanties zodat net zoals bijvoorbeeld in Duitsland roofvogelnesten mogen worden verstoord door het onvruchtbaar maken van de eieren. Ook moet een halt worden toegeroepen aan het 1VN (Vogelbescherming). Ik heb gehoord dat deze mensen aan het experimenteren zijn om ook slechtvalken hier aan het broeden te krijgen. ” Aldus Peter Schoenen, postduivenhouder én jager. De WRN zal over dit artikel contact opnemen met de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) en de redactie van De Reisduif. De (schaarse) contacten met de NPO zijn tot nu toe heel bevredigend verlopen. De NPO steekt niet onder stoelen en banken dat een aantal van haar leden zeer gebrand is op roofvogels. Ze ontkend ook niet dat er onder de vervolgers van roofVogels ook mogelijk postduivenhouders zijn. Enkele jaren geleden heeft de NPO een uitstekende voorlichtingsfolder over roofvogels op de markt gebracht.