Roofvogels zijn “hot”, en niet alleen in Nederland. Er bestaan tientallen organisaties die zich uitsluitend met roofvogels (en uilen) bezighouden. In de Verenigde Staten is dat onder andere de Raptor Research Foundation, die Journal of Raptor Research uitgeeft (artikelen daaruit worden geregeld in Recente Artikelen gememoreerd; ook Europese soorten komen aan bod). Omdat ik soms vragen krijg over mogelijkheden om lid van die organisatie te worden, kan ik serieuze belangstellenden een folder doen toekomen waarop een aanmeldingsstrook zit. Studenten betalen $15-, gewone leden $30.-. Daarvoor krijg je 4x per jaar Journal of Raptor Research, en af en toe een special en Wingspan, een mededelingenblad. Er kan worden betaald met een VISA- of MASTERCARD. (Rob Bijlsma, Doldersummerweg 1, 7983 LD Wapse).