Op 1 januari 1996 heeft de WRN een begin gemaakt met de centrale registratie van roofvogelvervolging en van dode en verzwakte roofvogels en uilen. Het registratiesysteem is in 1995 uitgetest in Noord-Brabant. Het systeem maakt het mogelijk om op diverse manieren rapporten te presenteren, onder meer door snel en overzichtelijk gegevens op stippenkaarten weer te geven. Er is een meldingsformulier ontworpen, dat begin dit jaar is verspreid onder leden van de WRN, de Provinciale Landschappen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Verder is door middel van diverse natuur- en vogelbladen verzocht om mee te werken aan de registratie.