In tegenstelling tot eerdere jaren zullen met ingang van 1996 de roofvogelgegevens als één geheel worden uitgewerkt. Tot nu toe produceerde elke regio zijn eigen rapportage. Dat leverde een waslijst van overzichten op, met een grote variatie in de wijze van presenteren. Een landelijk beeld ontbrak echter. Het landelijk overzicht zal de volgende gegevens bevatten: per soort het aantal ingezonden nestkaarten, gemiddelde legselgrootte, gemiddelde broedselgrootte, geslachtsverhouding onder grote nestjongen, gemiddeld legbegin en oorzaken van mislukking. Indien mogelijk zullen deze gegevens naar regio worden uitgesplitst.