Afgelopen zomer werd er in ons land uitgebreid gediscussieerd over de introductie van de Zeearend. De vogel zou het boegbeeld van de natuurontwikkeling in de Gelderse Poort moeten worden. De wilde Zeearend past echter niet in dit druk bezochte, dichtbevolkte gebied. Daarom zouden er speciaal gekweekte en goed opgevoede Zeearenden worden losgelaten. Vogels die om elektriciteitsmasten, treinen en auto's zouden vliegen. Vogels die bij vissterfte in de Rijn moeiteloos op uitgelegd schoon scharrelvlees zouden overstappen. Vogels die dagelijks op korte afstand boven de duizenden bezoekers de grootsheid van Moeder Natuur, en het WMF, zouden symboliseren. Velen, in binnen- en buitenland hadden gerede twijfel over motieven en perspectieven van dit plan. Zeker degenen die de twee rammelende rapporten over het project hebben doorgenomen. De organisatie Das en Boom spande zelfs een kort geding aan tegen het verlenen van de vergunning tot introductie van Zeearenden. Maar de rechter wees op vrijdag 13 september het bezwaar van Das en Boom af. Het WNF kan en moet nu wel doorgaan met de Zeearenden om achterban (800.000 donateurs) en gezicht niet te verliezen.