Met deze kop begon in de Amersfoortse Courant op 3 juli 1996 een artikel (opgestuurd naar de WRN door Roel Tijmensen), waaruit bleek dat een aantal mensen in het voorjaar door een paartje Buizerds op de Vlasakkers was geattaqueerd. Ook van andere plekken zijn dergelijke verhalen bekend, zoals in het Horsterwold in Zuidelijk Flevoland (mededeling Egbert van Wijhe en André Wels, Staatsbosbeheer) en nabij Havelte (mededeling Flip de Nooijer). Opvallend is dat de Buizerds het vaak hebben voorzien op joggers, en vrijwel altijd van achteren aanvallen! De berichtgeving over dit soort zeldzame gevallen varieert van ingehouden (zoals het hierboven genoemde verhaal) tot sensatiegericht. Voor de goede orde daarom het volgende. In de eerste plaats zijn daadwerkelijke attaques uiterst zeldzaam; in het ergste geval maakt een Buizerd een scheervlucht over het hoofd van degene die zich in de buurt van het nest waagt. Niet voor niets bereiken de echte aanvallers de krant.