Voor het derde jaar in successie werden op Schouwen-Duiveland de roofvogels geteld, en wel in de periode september 1995 tot en met maart 1996. Dit onderzoek geeft een beeld van de doortrekkende en pleisterende roofvogels. De tellingen vonden plaats over geheel Schouwen-Duiveland (29.198 ha), langs de Pijlerdam, de Grevelingendam en de Oosterschelde- en Grevelingenkust. Veel nadruk lag er op de natuurreservaten (naald- en loofbossen van Schouwen, de karrevelden en inlagen met aangrenzend cultuurland, alsook de duingebieden met duinvalleien op Westenschouwen. Ook tuinen en parken in dorpen werden geteld. De herfstmaanden waren zeer rustig, met op zijn tijd een regenbui en wat dunne mist over de akkers. De temperatuur lag over het algemeen vrij hoog. De eerste tekenen van Koning Winter werden in december merkbaar. Gemiddeld genomen was januari zeer droog en koud.