MILVUS, het Vlaamse tijdschrijft voor studie en bescherming van roofvogels, viert dit jaar zijn vijfjarige bestaan. Bij deze de hartelijke gelukwensen van de Werkgroep Roofvogels Nederland. Jaarlijks verschijnen er vier nummers van MILVUS, gevuld met wereldwijde informatie over roofvogels. De naam van het op A4-formaat uitgegeven tijdschrijft werd in 1996 gewijzigd in MILVUS news. Een abonnement kost ƒ15.- per jaar. Naast het uitgeven van een tijdschrift wordt ook voorlichting gegeven. Momenteel worden inventarisatiegegevens van roofvogels ingezameld. Het gaat om broedende, doortrekkende en pleisterende roofvogels. De bedoeling is om binnen enkele jaren een boek te publiceren: Dagroofvogels in Vlaanderen, vroeger en nu. Iedereen die informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met: Eddy G.S. Gadeyne, Roggereep 20, B-9960 Assenede, België.