Zuidwaartse trek van roofvogels wordt in NO-USA al lang geassocieerd met de passage van koufronten Een nadere analyse laat zien dat 12 van de 14 roofvogelsoorten in significant grotere aantallen langstrokken in de 1-3 dagen volgend op de passage van een koufront Echter, het jaarlijkse aantal doortrekkers bleek niet afhankelijk te zijn van het aantal koufronten dat tijdens een herfstperiode passeerde.