Elk jaar, als werelddierendag in zicht is, gaan de leerlingen van basisschool ’Karel de Grote’ in Eindhoven op pad om geld te verdienen. Ze doen dit door bij hun ouders, buren, familie en bekenden tegen een geringe vergoeding allerlei klussen op te knappen. Dat bestaat uit het vegen van de stoep, bedden opmaken, boodschappen doen, enzovoort. In 1996 verdienden de kinderen in totaal ƒ1130.15. Van dit geld werd ƒ300.- geschonken aan de dierenambulance in Eindhoven, ƒ 130.15 aan de Dierenbescherming in Eindhoven en de rest, ƒ700.- maar liefst, aan het Steunpunt Brabant. Nogmaals willen wij de leerlingen van basisschool Karei de Grote in Eindhoven hartelijk bedanken voor het werk wat ze hebben gedaan. Mede dankzij hun bijdrage kan het Steunpunt Brabant doorgaan met het beschermen van de Brabantse roofvogels. (Wil Beeren en Hans van Lieshout)