Onvolwassen mannetje en dito vrouwtje Grauwe Kiek in 1994 in NO-Spanje vertoonden exact zelfde patroon en frequentie in balts als adulte paren. Eerste nest van onvolwassen paar op 200 m afstand van adult paar, echter geregeld strubbelingen en hervestiging met tweede nest op 800 m afstand. Berekend legbegin van 7 mei was later dan gemiddelde voor populatie in dat jaar (28 april). Drie jongen vlogen succesvol uit, met gewichten die gelijk waren aan andere vliegvlugge jongen van dezelfde sekse. Frequentie van prooiaanvoer was hoger dan gemiddeld voor de populatie onder studie (resp. 0.47 en 0.37 prooien/uur). Vermoedelijk was 1994 een jaar met veel eerstejaars in de populatie vanwege een zeer goede jongenproductie in 1993. Tot dusverre waren broedende eerstejaars vrijwel altijd vrouwtjes; een succesvol eerstejaars mannetje was niet eerder gemeld, ook niet elders.