Junimaand: ringmaand! Er worden momenteel lange dagen gemaakt in het veld. De eerste jonge Haviken en Buizerden staan al op uitvliegen, de meeste Sperwers hebben kleine jongen en Boomvalk en Wespendief zitten rond deze tijd op eieren. De broedresultaten van de Buizerd en andere muizeneters zijn uitgesproken slecht, doordat de (veld)muizenstand het afgelopen voorjaar een dieptepunt bereikte. Het ziet er naar uit dat het de laatste weken weer wat begint aan te trekken, maar het is te laat voor Buizerd, Torenvalk en Ransuil. De legsels waren klein, werden regelmatig in de steek gelaten en ook in de jongenfase ging er het nodige mis.