Op zondag 29 december 1996, een bewolkte, tamelijk koude dag die 's avonds sneeuw bracht, vertoefde een Buizerd opvallend veel rond het huis. Had dat te maken met het feit dat er ook veel andere vogels (kool- en pimpelmezen, spreeuwen, vinken, ringmussen, merels en Turkse tortels, roodbotst, heggemussen, sijsjes, eksters en Vlaamse gaaien) in de tuin aanwezig waren, die er behalve een rijk gevarieerd voedselaanbod, ook water, rust en een schuilplaatsen vonden? Huis en tuin zijn gelegen in een slagenlandschap: langgerekte stroken weiland, omzoomd door boomsingels met hoofdzakelijk zomereiken, elzen, berken, hulst en vlier. Een deel van het erf (± 1500 m2) is ingericht als wilde plantentuin, waarvan de afgemaaide stengels nog op het land lagen.