Steeds meer personen en organisaties weten de WRN te vinden. De meldingen nemen toe en regelmatig worden we benaderd door (politie)mensen met vragen over dood aangetroffen roofvogels: “Bijgaand doe ik U een foto toekomen van een dode Buizerd die gevonden is te IJsselstein (Utrecht). Van deze vogel was de linkervoorpoot gebroken (zie foto). De vogel was erg mager en waarschijnlijk door ondervoeding doodgegaan. Mogelijk dat de vogel door deze gebroken poot niet in staat was zich te voorzien van voedsel. De breuk doet vermoeden dat het geen natuurlijke oorzaak heeft gehad. Bent U in staat om dit, aan de hand van de foto, te beoordelen.”