Rui van adulte vogels duurt 6-8 maanden, begint in mei/juni en eindigt in januari/februari. Onderbreken hun rui blijkbaar niet tijdens de trek. Adulte vrouwtjes begonnen eerder met de rui, maar eindigden tegelijkertijd met de volwassen mannetjes. Eerstejaars vogels begonnen rui van kleine veren in overwinteringsgebieden. Na de eerste volledige rui zien ze er precies zo uit als adulte vogels.