Het is een merkwaardig maar vooral een buitengewoon interessant seizoen geweest met veel tragiek in het veld. Niet alleen kende de muizenstand het afgelopen voorjaar een dieptepunt met alle sterfte van dien voor de muizenetende roofvogels en uilen, ook de stand van de wespen was uiterst laag. De laagste sinds tenminste 25 jaar. Zes nachten met vorst in april en mei waren hiervan (waarschijnlijk) de oorzaak. Deze late, aanhoudende, kou betekende een zware slag voor de wespen, waarvan ze zich gedurende de zomermaanden niet meer hebben hersteld. Voedsel is één van de belangrijkste, zo niet dé belangrijke factor voor broedsucces. Wanneer voldoende voedsel ontbreekt om wat voor reden dan ook, heeft dit negatieve gevolgen voor het aantal territoria, het aantal eieren en de overlevingskansen van het aantal jongen dat met succes uitvliegt.