Najaarstrek van Wespendieven in Calabrië en op Malta was bimodaal, met pieken rond eind augustus en begin september. In 1993 en 1995 werden >2 maal zoveel adulte Wespendieven gezien als juveniele. Zonder ook maar een spoor van bewijs wordt gesuggereerd dat juveniele Wespendieven in Zuid-Italië en Malta zich aansluiten bij adulte vogels om aldus de 400 km brede oversteek naar Afrika te maken met ervaren vogels. Helaas verzuimden de auteurs om in hun grafieken naar leeftijd gescheiden doortrek weer te geven, noch is duidelijk of de passanten over Italië en Malta jaarlijks dezelfde vogels zijn (alleen dan zou ervaring een rol kunnen spelen). Bovendien trekken adulte vogels eerder door dan juveniele (is het geval van Zweden tot Israël, dus waarom niet in Italië?).