Liefhebbers van cijfers, tabellen en figuren kunnen in deze Takkeling hun hart ophalen. Er is een fantastische vracht aan waardevolle inventarisatiegegevens binnengekomen (hartelijk bedankt allemaal!) en Rob heeft er zich met wellust opgestort. Een verslag van 50 bladzijden is het resultaat. Een aantal artikelen, anecdotes en het overzicht van de literatuur zijn opgeschoven naar het juni-nummer. Verder dunner papier dit keer, om de maximale Takkeling-dikte niet te overschrijden en een Intro in telegramstijl. Het aantal gevallen van illegaal menselijk handelen was in 1997 hoger dan ooit: 159 roofvogels vergiftigd, 13 afgeschoten, 10 geklemd. Nestverstoring werd 62 maal vastgesteld. Dit alles betreft het zichtbare en aantoonbare deel! Dit is slechts een fractie van de werkelijke omvang van vervolging.