Januari: Ommen (Ov.). Een Ommenaar werd op heterdaad aangehouden bij het vangklaar opstellen van een wildklem. Bij de woning van de man werden 7 dode Buizerds aangetroffen die hij niet had kunnen begraven omdat het te hard vroor. Hij bekende in totaal 12 Buizerds te hebben gedood. De jachtacte van de man is ingetrokken. Januari: Baarlo (L ). Aanhouding van een 60-jarige man op verdenking van het vergiftigen van een roofvogel. Tegen de man werd proces-verbaal opgemaakt. Tevens werd zijn jachtacte ingetrokken.

De Takkeling

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Werkgroep Roofvogels Nederland

Maria Quist. (1998). Overzicht van bij de WRN geregistreerde processenverbaal en veroordelingen wegens roofvogelvervolging in 1997 (bron: AID, politie en Staatsbosbeheer). De Takkeling, 6(1), 62–62.