Ten aanzien van de beschrijving van agressief gedrag bij twee Buizerds (Custers 1997) kan het volgende als aanvulling dienen. Onder de in Nederland broedende roofvogels staat de Buizerd bekend om zijn uitgesproken territoriaal gedrag. Uitwennen van opgelapte nestjonge Buizerds in een territorium van een andere Buizerd gaat vaak mis. Bij de keuze van de uitwenplek moet hiermee rekening worden gehouden.