In het verleden werden door de WRN voor een aantal ringers zowel de ringen als de autokosten betaald. Dit gold met name voor de ringers in Noord-Nederland, waar de WRN haar wortels heeft. Dit gaat veranderen. Vanaf heden kunnen alleen de roofvogelringen (dus géén uilenringen en ook geen autokosten) bij de WRN gedeclareerd worden. Met dien verstande dat er voor de geringde nesten ook bruikbare nestkaarten (incl. biometrie) worden aangeleverd (zie Handleiding veldonderzoek Roofvogels). De procedure is als volgt; De ringer bestelt zelf zijn ringen bij het VT. De rekening wordt door de ringer betaald (dus niet naar WRN sturen). In oktober kan, tezamen met de ingevulde nestkaarten, een declaratie worden opgestuurd voor het aantal gebruikte ringen.