De berichten over het verloop van het broedsucces zijn wisselend. Over het algemeen zijn de resultaten, zeker wat de muizeneters betreft, aanzienlijk beter dan vorig jaar. Het slechte weer echter, dat nu al drie weken voortduurt, begint de eerste slachtoffers te maken. In Flevoland werden op enkele roofvogelnesten de jongen dood aangetroffen, vermoedelijk als gevolg van de gigantische hagelstenen die plaatselijk in Nederland vielen. Meldt het ons a.u.b. wanneer U dit (voor ons nieuwe) verschijnsel in uw inventarisatiegebied eveneens heeft geconstateerd.