Het kan geen kwaad af en toe de horizon te verbreden, al gaat dat soms gepaard met aanzienlijke luchtverontreiniging, zoals de trip die ondergetekende afgelopen winter samen met Annet Knol, Willem van Manen en Frank de Roder naar Zuid-Afrika en Namibië maakte. Ruime landschappen, schaarste aan mensen, volop beesten en vogels. Vooral in het westelijke en centrale deel van Zuid-Afrika en in Namibië zijn nog indrukwekkende landschappen te zien, zoals de Nama Karoo en de Kalahari. Zeer uitgestrekt, leeg en warm! De semi-aride Karoo herbergt een opmerkelijk groot aantal endemische vogelsoorten, maar is door het gebrek aan gebergte en geboomte weinig aantrekkelijk voor gieren (geen nestelgelegenheid). Dat ligt in de Kalahari iets anders: hier zijn soorten als Oorgier en Witruggier behoorlijk talrijk, maar de endemische Kaapse Gier ontbreekt vanwege de afwezigheid van broedgelegenheid (kliffen). Om Kaapse Gieren te zien is een bezoek aan het westelijke deel van Zuid-Afrika verplicht.