De zomer zit er weer op, evenals alle inventarisatie-, weeg-, meet- en ringactiviteiten. Een groot deel van de nestkaarten is binnen, de rest volgt hopelijk spoedig, zodat we in het komende februarinummer weer een compleet overzicht kunnen geven van het wel en wee van de roofvogels in 1998. Qua weertype was het niet bepaald een zomer om naar terug te verlangen. Of de overvloedige regen echter zijn weerslag heeft gehad op het broedsucces is nog maar de vraag. Met de nestkaarten die we nu binnen hebben, lijken de resultaten zeker niet minder dan het zonnige 1997.