Van diverse zijden ontvingen wij tips over nestverstoringen door boswerkzaamheden in het broedseizoen en door jachtactiviteiten. Wanneer U iets dergelijks heeft gesignaleerd maar nog niet aan ons heeft doorgegeven per brief of per nestkaart, willen wij U vriendelijk verzoeken dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Binnenkort gaat een overzicht van alle verstoringsgevallen met een begeleidend schrijven naar de directie van de verantwoordelijke organisaties.